Dunia ini dikuasai para kapitalis melalui tangan-tangan perkasa negara adikuasa. Banyak jalan menembus dunia, antara lain lewat Shock Therapy.